top of page

HAMBLOK PISSENS    architecten

HP-LOGO (3).png

we create

'the good life'


Bij de oprichting van ons bureau ontwikkelden we onze visie ‘the good life’, waarbij niet alleen mooie architectuur belangrijk is, maar waarbij we ons richten op de gehele menselijke omgeving. De ruimte tussen en rondom gebouwen, de manier waarop mensen deze ruimtes zullen gebruiken, welke interacties er kunnen plaatsvinden en de verwevenheid tussen cultuur natuur zijn terugkerende pijlers waarop onze ontwerpen zijn gebaseerd. Ons doel is om het leven van mensen te verbeteren, te vertragen, gezonder te maken, te zorgen voor meer contacten tussen mensen en tussen mens en natuur. Wij zien mens en natuur als onlosmakelijk met elkaar verbonden. We proberen plekken te creëren waar mensen de kans krijgen om weer deels zelfvoorzienend te zijn en minder afhankelijk te worden van onze tumultueuze economie.

Uiteraard doen we er alles aan om de omgevingen die we creëren zo duurzaam mogelijk te ontwerpen, zodat ook op dit gebied de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk wordt gehouden. We werken graag met lokale, biobased en circulaire materialen. ‘The good life’ vind je dan ook terug in alle lagen van onze projecten. Door de huidige klimaatcrisis, die door de jaren heen steeds tastbaarder is geworden, wordt onze visie steeds versterkt en voelen we dat het draagvlak voor onze visie steeds groter wordt. 

zo gaan we te werk

bottom of page