HAMBLOK - PISSENS - Architect Lebbeke & Vilvoorde

Bent u op zoek naar een Architect in Lebbeke of Vilvoorde? Wij helpen u graag verder. Volledig naar wens of op basis van eigen inzicht realiseren wij het droomontwerp voor onder andere uw woning of utiliteitsproject. Dit doen wij altijd inclusief een voorontwerp en 3D-Visualisatie. Zo bent u er zeker van dat het uiteindelijke ontwerp volledig naar uw wens is.

Over HAMBLOK - PISSENS

HAMBLOK-PISSENS architecten is een architectenbureau met meer dan 20 jaar ervaring, gevestigd te Vilvoorde en Lebbeke en actief in de ruime regio van heel Vlaanderen. We begeleiden zowel particulieren, ontwikkelaars en overheden bij het realiseren van een nieuwbouwproject of verbouwing en renovatie.

We zetten in op een sterk doordachte architectuur, altijd verrassend innovatief, duurzaam en van hoogstaande kwaliteit. Onze ambitie is om een architectuur te ontwikkelen waarin ruimte, licht, materiaalgebruik, huiselijkheid en bouwkundige detaillering de focus vormen.

De laatste jaren gaat onze aandacht meer en meer naar circulair en bio-ecologisch bouwen. De huidige energie- en klimaatcrisis daagt ons uit om hier de volle 100% op in te zetten. Deze nieuwe dimensie biedt een extra meerwaarde bovenop onze esthetisch uitgepuurde manier van ontwerpen en bouwen.

Als architect in Lebbeke en Vilvoorde bieden wij u een totaalpakket aan diensten en een persoonlijke begeleiding van de eerste schets tot en met de afwerkingen.

Doorheen het bouwproces mag u rekenen op een betrouwbare samenwerking met vaste bouwpartners om de vlotte vooruitgang van jouw project te realiseren.

Onze realisaties

Onze werkwijze als architect in o.a. Vilvoorde & Lebbeke

op deze manier werken wij, samen met u !

STAP 1 : VERKENNEND GESPREK & ANALYSE

we luisteren naar uw persoonlijk verhaal

In een eerste vrijblijvend gesprek gaat alle aandacht naar de wensen van de toekomstige gebruikers van het gebouw. We maken daarbij een analyse van het gewenste bouwprogramma, de manier waarop het gebruikt zal worden, het beschikbare budget en de timing waarbinnen het project gerealiseerd dient te worden. Deze factoren proberen we reeds op elkaar af te stemmen.

De eerste ontmoeting vindt plaats op de projectlocatie zodat we meteen een goed beeld krijgen van de ruimtelijke context van het project.

STAP 2 : VOORONTWERPEN

alles begint bij een idee

Elk project is voor ons een nieuwe zoektocht naar een kleine perfecte, ideale wereld. De creatie van een unieke plek om zich zowel thuis als op vakantie te voelen. Tijdens het ontwerpproces wordt steeds gezocht naar harmonie tussen esthetiek, belevingswaarde, praktisch gebruik, comfort, duurzaamheid en flexibiliteit. Er wordt intensief onderzocht welke de beste mogelijkheden zijn om het gewenste programma in te passen in de omgeving. Indien het om een renovatie gaat, worden de krachtige elementen van het bestaande gebouw uitgepuurd en aangevuld met een strakke, minimalistische toets.

Het eerste voorontwerp bestaat uit een aantal verschillende variante mogelijkheden. Hierdoor worden alle mogelijke opties in ruimtelijke organisatie naast elkaar gepresenteerd en wordt al snel duidelijk welke voor- en nadelen deze met zich meebrengen. Het is vanzelfsprekend dat er opmerkingen of vragen ontstaan bij de eerste voorontwerpen. Op basis van uw opmerkingen en imput wordt het voorontwerp aangepast. Wanneer er een plan is waarbij de klant zich 100% goed voelt, wordt er overgaan naar een definitief ontwerp.

STAP 3 : 3D-VISUALISATIE

een klare kijk op de zaak

Een 3D-visualisatie brengt het voorontwerp onmiddellijk tot leven, zodat u vanaf het begin van het ontwerpproces een realistisch beeld krijgt van het ontwerp. Naarmate het ontwerp vordert, zal de 3D-presentatie verder verfijnd en gedetailleerd worden en kunnen verschillende materialen uitgetest worden op de volumes. Er wordt gezocht naar de perfecte harmonie tussen verschillende contrasten: open versus gesloten volumes, strakke minimalistische versus authentieke materialen, robuuste versus zachte materialen , etc...

De natuurlijke lichtinval en direct contact tussen leefruimtes en de natuur zijn 2 belangrijke factoren die in elk ontwerp centraal staan.

STAP 4 : VERGUNNINGSAANVRAAG

een vergunning en we kunnen beginnen

Reeds vanaf het begin van het ontwerpproces informeren we ons bij de dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente, betreffende de geldende bouwvoorschriften. Met het aangepaste voorontwerp informeren we bij de dienst ruimtelijke ordening of het project vergunbaar is. Eénmaal het ontwerp volledig op punt staat, kunnen we vervolgens overgaan tot het aanvragen van een omgevingsvergunning. Dit gebeurt sinds 1 januari 2016 op de digitale manier via het omgevingsloket Vlaanderen. Eénmaal uw dossier volledig ge-upload is, hoeft u enkel nog uw digitale handtekening te plaatsen. Dan is het wachten tot de bevoegde instanties de officiële vergunning verlenen.

STAP 5 : UITVOERINGSDOSSIER

de details maken de architectuur

Vanaf het begin van het ontwerp worden externe partners nauw betrokken in het traject. Een intensieve samenwerking met een stabiliteitsingenieur, EPB-verslaggever, veiligheidscoördinator en in sommige gevallen een ingenieur speciale technieken, dragen bij tot een coherent geheel. Hierbij kunnen we rekenen op een dynamisch team van externe specialisten.

De kers op de taart komt er door de detaillering van het gebouw. Elke aansluiting van verschillende bouwonderdelen wordt nauwlettend gedetailleerd, waarbij er bijzondere aandacht besteed wordt aan de esthetiek en materiaalkeuze.

Dit alles wordt in een uitvoeringsdossier gebundeld, dat bestaat uit plannen en uitvoeringsdetails op grote schaal, een gedetailleerde meetstaat en beschrijving van de materialen. Op basis van dit dossier kunnen de aannemers een correcte offerte opmaken die vergelijkbaar is met offertes van andere aannemers. Wij vergelijken voor u de verschillende offertes in een overzichtelijke tabel en kiezen vervolgens samen met u de juiste aannemer voor de uitvoering van uw project.

STAP 6 : WERFOPVOLGING

we streven naar perfectie

Eenmaal de werken gestart, zullen we de werf wekelijks opvolgen. Hierbij zullen we nauwgezet controleren of alles uitgevoerd wordt zoals op plan staat, bouwtechnische en esthetisch, en indien nodig hierin bijsturen. Ook in deze fase staat voor ons de hoogste graad van perfectie in detaillering boven alles, om zo tot een resultaat te komen dat er nog beter uitziet dan de 3D-visualisatie.

STAP 7 : INTERIEUR & STIJLADVIES

the finishing touch

Hoewel het interieurontwerp niet strikt noodzakelijk tot ons takenpakket behoort, nemen we dit er met plezier bij. Op deze manier kunnen we er namelijk voor zorgen dat interieur en exterieur naadloos in mekaar overvloeien en komt het project ten volle tot zijn recht. Maatwerkmeubilair maakt in vele gevallen deel uit van de strakke, minimalistische architectuur.

Indien gewenst kunnen we u assisteren bij de inrichting van de woning. Dit kan gaan van een informele tips tot het uitwerken van een volledig 'moodboard' met keuze-opties voor los meubilair, verlichting en raamdecoratie in functie van het ontwerp.

Zo komen we samen tot een prachtig resultaat!!

Contact

Evelyne Hamblok

Evelyne Hamblok
Grimbergsesteenweg 49
1800 Vilvoorde
evelyne@hamblokpissens.be
+32 475 62 10 64

Patricia Pissens

Patricia Pissens
Opwijksestraat 16
9280 Lebbeke
patricia@hamblokpissens.be
+32 485 92 61 15